ZOO Bratislava
7 Sep 2003

Toto je možno trochu zaujatý, ale žiaľ reálny pohľad na bratislavskú ZOO...


unudené šelmy, jedine snežný leopard (vpravo) má trochu väčší výbeh, no netvári sa šťastne


unudené opiceunudené vtáky - dole klietka výra skalného a jej obyvateľ


unudené smutné zvieratká


ešte aj strážny havo je za mrežami...
__________________________________
© digital.land.sk