Bratislava-východ
6 Sep 2003

__________________________________
© digital.land.sk